Calendar

8th INTERNATIONAL JOHANNES BRAHMS
CHAMBER MUSIC COMPETITION 2018

VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ IM. JOHANNESA BRAHMSA 2018

GDAŃSK, POLAND
26-29.04.2018

The Concert Hall of the Stanisław Moniuszko Academy of Music
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki

Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2

Application deadline passed 9th March 2018
// Termin zgłoszeń minął 9.03.2018

 

PROGRAM / PROGRAMME

 

25.04.2018 (środa | Wednesday)   

 • godz. 9.00-21.30: próby akustyczne zespołów w Sali Koncertowej  | acoustic rehearsals in the Concert Hall
 • godz. 17.00: koncert inauguracyjny w wykonaniu TRIA FORTEPIANOWEGO*: Robert Kwiatkowski – skrzypce, Błażej Goliński – wiolonczela, Dominika Glapiak – fortepian; losowanie kolejności przesłuchań konkursowych | inaugural concert: PIANO TRIO Robert Kwiatkowski – violin, Błażej Goliński – cello, Dominika Glapiak – piano; drawing the order of the auditions

26.04.2018 (czwartek | Thursday)

Kolejność przesłuchań – I ETAP / 1st stage auditions order

 • godz. 9.00: otwarcie Konkursu | opening the Competition
 • godz. 9.15-13.30: przesłuchania I etapu | 1st stage auditions
 • godz. 15.00-19.00: przesłuchania I etapu | 1st stage auditions

27.04.2018 (piątek | Friday)

 • godz. 9.00-13.30: przesłuchania I etapu | 1st stage auditions
 • godz. 15.00-18.30: przesłuchania I etapu | 1st stage auditions
 • godz. 19.30 ogłoszenie wyników I etapu | announcement of the 1st stage auditions results

28.04.2018 (sobota | Saturday)

 • godz. 9.00-14.00: przesłuchania II etapu | 2nd stage auditions
 • godz. 16.00-19.15: przesłuchania II etapu | 2nd stage auditions

29.04.2018 (niedziela | Sunday)

 • godz. 9.00-14.00: przesłuchania konkursowe II etapu | 2nd stage auditions
 • godz. 17.00: ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i koncert laureatów | announcement of the Competition results, awarding prizes and winners’ concert

 

 

FREE ENTRANCE //  WSTĘP WOLNY
WE INVITE YOU! // ZAPRASZAMY!

 

 

* Trio złożone z muzyków związanych z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zostało powołane do życia w 2017 roku. Artyści połączeni pasją do muzyki kameralnej wykonują dzieła kompozytorów polskich i arcydzieła literatury gatunku.

Robert Kwiatkowski – skrzypce
Ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. Krystyny Jureckiej oraz w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. Doktor habilitowany, prowadzi akademicką klasę kameralistyki. Pełni również funkcję koncertmistrza Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej im.F. Chopina w Gdańsku. Laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych.Wraz z kwartetem fortepianowym „Dali” uzyskał między innymi: III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. J. Brahmsa w Gdańsku w 2000 roku, II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Illzach (Francja) w 2001 roku, oraz II nagrodę i nagrodę publiczności  na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im.J. Brahmsa w Portschach (Austria). Koncertuje z powodzeniem jako solista i kameralista. Założyciel i dyrektor Orkiestry Kameralnej Hanseatica. Wielokrotny stypendysta Miasta Gdańska oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. W 2017 roku został uhonorowany odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Błażej Goliński – wiolonczela
W 2002 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie wiolonczeli prof. Romana Sucheckiego. Obecnie prowadzi klasę wiolonczeli w macierzystej uczelni. Posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego. Jest laureatem i finalistą konkursów wiolonczelowych i kameralnych w Poznaniu (VII Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowkiego), Gdańsku oraz we Florencji ( Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej Premio Vittorio Gui).Od 2004 roku piastuje funkcję koncertmistrza grupy wiolonczel Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. Koncertuje jako kameralista i solista zarówno w Polsce jak i za granicą. Współpracuje z licznymi zespołami orkiestrowymi w całym kraju.

Dominika Glapiak – fortepian
Gdańską Akademię Muzyczną ukończyła z wyróżnieniem w 2009 roku, w klasie fortepianu prof. Waldemara Wojtala oraz w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. Studia podyplomowe odbyła w klasie fortepianu prof. Diny Yoffe. Obecnie związana ze swoją Alma Mater jako pedagog w klasie kameralistyki oraz pianista współpracujący w klasie skrzypiec  prof. Konstantego Andrzeja Kulki. Koncertuje zarówno solo jak i kameralnie. W 2016 roku uzyskała tyuł doktora. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniania na konkursach solowych i kameralnych w kraju i za granicą, wśród których można wymienić: II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. J. Brahmsa w Gdańsku w 2009 roku, II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kameralnym w Smorgoniu (Białoruś). Laureatka wielu stypendiów w tym Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

The piano trio was formed in 2017 by the three musicians of The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdańsk. They perform Polish chamber music with a special sensitivity, combining experiences from different roles of their artistic lives, taking on not only the classics, but also pieces outside the established canon.

Robert Kwiatkowski – violin
A 1999 honor graduate of The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk in the violin class of Prof. Krystyna Jurecka and chamber music class of Prof. Anna Prabucka-Firlej.

He holds a PhD of the musical arts. He is associated with his Alma Mater in where he leads chamber music groups. Concertmaster of the Baltic Philharmonic in Gdańsk since 2009. He has been awarded numerous prizes on music competitions: as a member of „Dali” piano quartet he was awarded 3rd prize at the International J. Brahms Chamber Music Competition in Gdańsk in 2000, 2nd prize at the International  Chamber Music Competition in Illzach (France), 2nd Prize and audience prize at  the International  J. Brahms Chamber Music Competition in Portschach (Austria).

He has performed on stages in Poland and abroad in the company of some of the best genre instrumentalists and vocalists. He has been awarded numerous stipends and awards at domestic and international events. Distinguished by the Polish Minister of Culture and National Heritage in 2017 for his contributions to Polish culture.

Błażej Goliński – cello
A 2002 honor graduate of The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk in the cello class of Prof. Roman Suchecki. Continuously teaching since 2002 at his Alma Mater. After completing his PhD in 2009, he has taken the position of assistant professor, conducting master classes both domestically and abroad. A laureate and finalist of cello and chamber competitions in Poland and abroad, among them: Poznań (VIIth National Cello Competition Dezyderiusz Danczowki in memoriam), Gdańsk and Florence (International Chamber Music Competition Premio Vittorio Gui). Since 2004 he works with The Baltic Philharmonic in Gdańsk where he holds the position of concertmaster of the cellos. He continously give concerts both solo, and as a member of divers chamber music ensembles. He also cooperates with many orchestras in country.

Dominika Glapiak – piano
A 2009 honor graduate of The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdańsk. She developed her skills  in the piano class of Prof. Waldemar Wojtal and chamber music class of Prof. Anna Prabucka-Firlej, afterwards she completed a postgraduate studies by Prof. Dina Yoffe. Currently she is an assistant professor at the Academy of Music in Gdańsk, she leads chamber music groups and  works as the cooperating pianist in the class of Prof. Konstanty Andrzej Kulka. She performs both as a soloist and a chamber musician. In 2016 she completed her PhD. She has been distinguished many times at competitions and festivals all over the world. In 2009 as a member of piano trio „Indigo” she got 2nd prize at the International J. Brahms Chamber Music Competition in Gdańsk, in the same year, the Trio was also awarded with 2nd prize at the International Chamber Music Competition in Smorgon (Belarus). She has been awarded numerous scholarships like: Gdansk City, Marshal of the Pomorskie Voivodeship, Polish Minister of Culture and National Heritage an others.

VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ IM. JOHANNESA BRAHMSA 2018